usg

Badania ultrasonograficzne (USG)

Badanie ultrasonograficzne (USG) – jest to jedno z najczęściej wykonywanych badań diagnostyki obrazowej. Jest bezpiecznie, gdyż w przeciwieństwie do RTG nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego.

Poprzez przyłożenie głowicy aparatu do skóry pacjenta emitowane są fale, które przenikają w głąb tkanek i narządów. Dzięki temu zjawisku możliwa jest obserwacja narządów wewnętrznych na ekranie monitora. Badanie jest wykonywane w czasie rzeczywistym, w związku z tym, lekarz już w trakcie wizyty może wykryć nieprawidłowości, zarówno w budowie organów, jak również przepływów w naczyniach (badanie Dopplerowskie). 

W ZiębaClinic nasi specjaliści wykonują badanie USG :

W celu umówienia się na badanie USG prosimy o kontakt telefoniczny 32 202 36 35
Dr n. med. Dorota Frysz-Naglak

Dr n. med. Dorota Frysz-Naglak

Specjalista endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych

Dr n. med. Ewa Szlachta

Dr n. med. Ewa Szlachta

specjalista chirurg, specjalista onkolog

doktor nauk medycznych Cezary Lewandowski specjalista chirurg onkolog

Dr n. med. Cezary Lewandowski

specjalista chirurg, specjalista onkolog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki