Badanie nasienia

BADANIE NASIENIA – CZYNNIK MĘSKI NIEPŁODNOŚCI:

Czym jest niepłodność?

Niepłodność według definicji WHO jest  to niemożność zajścia w ciąże pomimo regularnego współżycia płciowego (3-4 razy w tygodniu) utrzymanego powyżej 12 miesięcy bez stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych.

Z powyższej definicji wynika, iż brak uzyskania ciąży po 12 miesięcznym okresie regularnych starań jest wskazaniem do rozpoczęcia diagnostyki niepłodności. Jednocześnie  definicja nie rozdziela  tego na czynnik męski i żeński To jest ważny element gdyż w praktyce w ponad 80% przypadków to właśnie kobieta trafia do lekarza ginekologa lub medycyny rozrodu celem zdiagnozowali, co jest nie tak. Najczęściej po wielu badaniach i dalszych nie owocnych próbach naturalnego rozrodu dołączają Panowie do diagnostyki i są „ brani pod uwagę” w kwestii diagnostyki niepłodności. Niestety jest to częsty scenariusz, który w efekcie bardzo wpływa na wydłużenie czasu diagnostyki i leczenia. Z najnowszych danych wiemy, iż statystycznie taka sama ilość przyczyn niepłodności jest po stronie męskiej jak i żeńskiej w związku z tym diagnostyka powinna przebiegać jednoczasowo- dwutorowo. Oczywiście jest to scenariusz idealny jednakże najnowsze statystyki wskazują, iż niestety, jakość nasienia u mężczyzn bardzo się pogarsza w populacji. 

Nie zachodzimy w ciąże pomimo starań, co powinniśmy zrobić?

Najlepszym scenariuszem była by wspólna wizyta pary u specjalisty medycyny rozrodu, gdyż lekarz specjalista może jednocześnie zebrać dokładny wywiad obojga partnerów oraz zlecić pełną diagnostykę zarówno Pani jak i Panu. Badania dotyczą zarówno chorób podstawowych jak i szczegółowych – ukierunkowanych na określenie przyczyny niepłodności.

Jaka diagnostyka dotyczy mężczyzn w zakresie diagnostyki niepłodności:

W ostatnich latach stan wiedzy i oceny, jakości nasienia i jego parametrów bardzo mocno ewoluował. Dzięki temu możemy nie tylko ocenić ilość, jakość, ruchliwość plemników, lecz ocenić czy materiał genetyczny jest uszkodzony. Badanie potencjału oksydacyjno-redukcyjnego w nasieniu w połączeniu z badaniem ogólnym nasienia i badaniem fragmentacji DNA plemników pozwala na uzyskanie kompleksowej informacji o płodności mężczyzny.

Otrzymałem wyniki i co dalej?

Zapraszamy na konsultacje wyniku ze specjalistą dr n. med. Małgorzatą Ziębą.

Konsultacja wyniku badania nasienia jest bezpłatna.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Patrycja Burakiewicz certyfikowany embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Patrycja Burakiewicz

Certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

Katarzyna Idzik embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Katarzyna Idzik

certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

magister Karolina Dyga embriolog biotechnolog

Mgr Karolina Dyga

embriolog, biotechnolog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki