Badanie nasienia

BADANIE NASIENIA – CZYNNIK MĘSKI NIEPŁODNOŚCI:

Czym jest niepłodność?

Niepłodność według definicji WHO jest  to niemożność zajścia w ciąże pomimo regularnego współżycia płciowego (3-4 razy w tygodniu) utrzymanego powyżej 12 miesięcy bez stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych.

Z powyższej definicji wynika, iż brak uzyskania ciąży po 12 miesięcznym okresie regularnych starań jest wskazaniem do rozpoczęcia diagnostyki niepłodności. Jednocześnie  definicja nie rozdziela  tego na czynnik męski i żeński To jest ważny element gdyż w praktyce w ponad 80% przypadków to właśnie kobieta trafia do lekarza ginekologa lub medycyny rozrodu celem zdiagnozowali, co jest nie tak. Najczęściej po wielu badaniach i dalszych nie owocnych próbach naturalnego rozrodu dołączają Panowie do diagnostyki i są „ brani pod uwagę” w kwestii diagnostyki niepłodności. Niestety jest to częsty scenariusz, który w efekcie bardzo wpływa na wydłużenie czasu diagnostyki i leczenia. Z najnowszych danych wiemy, iż statystycznie taka sama ilość przyczyn niepłodności jest po stronie męskiej jak i żeńskiej w związku z tym diagnostyka powinna przebiegać jednoczasowo- dwutorowo. Oczywiście jest to scenariusz idealny jednakże najnowsze statystyki wskazują, iż niestety, jakość nasienia u mężczyzn bardzo się pogarsza w populacji. 

Nie zachodzimy w ciąże pomimo starań, co powinniśmy zrobić?

Najlepszym scenariuszem była by wspólna wizyta pary u specjalisty medycyny rozrodu, gdyż lekarz specjalista może jednocześnie zebrać dokładny wywiad obojga partnerów oraz zlecić pełną diagnostykę zarówno Pani jak i Panu. Badania dotyczą zarówno chorób podstawowych jak i szczegółowych – ukierunkowanych na określenie przyczyny niepłodności.

Jaka diagnostyka dotyczy mężczyzn w zakresie diagnostyki niepłodności:

W ostatnich latach stan wiedzy i oceny, jakości nasienia i jego parametrów bardzo mocno ewoluował. Dzięki temu możemy nie tylko ocenić ilość, jakość, ruchliwość plemników, lecz ocenić czy materiał genetyczny jest uszkodzony. Badanie potencjału oksydacyjno-redukcyjnego w nasieniu w połączeniu z badaniem ogólnym nasienia i badaniem fragmentacji DNA plemników pozwala na uzyskanie kompleksowej informacji o płodności mężczyzny.

Otrzymałem wyniki i co dalej?

Zapraszamy na konsultacje wyniku ze specjalistą dr n. med. Małgorzatą Ziębą.

Konsultacja wyniku badania nasienia jest bezpłatna.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Patrycja Burakiewicz certyfikowany embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Patrycja Burakiewicz

Certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

Katarzyna Idzik embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Katarzyna Idzik

certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

magister Karolina Dyga embriolog biotechnolog

Mgr Karolina Dyga

embriolog, biotechnolog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki