https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-51-880554_1920x600.jpg

Hiperaldosteronizm

Do chorób będących następstwem zaburzenia wydzielania mineralokortykosteroidów zaliczamy:

 • zespół Conna,
 • hiperaldosteronizm wtórny,
 • hipoaldosteronizm,

Hiperaldosteronizm jest wynikiem nadmiernego wydzielania aldosteronu przez korę nadnerczy. Aldesteron zmniejsza wydalenie wody i sodu w nerkach, a zwiększa wydalanie potasu. Hiperaldosteronizm pierwotny związany z zaburzeniami funkcji nadnerczy nazywany jest zespołem Conna. Pierwotna postać hiperaldosteronizmu uważana jest za częstą przyczynę nadciśnienia tętniczego. Przyczyną zwiększonego wydzielania aldosteronu może być nowotwór kory nadnerczy, gruczolak kory nadnerczy, choroba dziedziczna, przerost kory nadnerczy, ektopowe wytwarzanie aldosteronu

Hiperaldosteronizm wtórny charakteryzuje się nadmiernym wydzielaniem aldosteronu w wyniku nie związanym z zaburzeniem funkcjonowania nadnerczy lecz w wyniku występowania innych dolegliwości. Związany może być z obniżeniem objętości krwi, utratą sodu oraz zwiększeniem stężenia potasu, nieleczonym nadciśnieniem tętniczym, schorzeniem nerek.

Objawy:

 • zwiększone wydzielanie moczu,
 • zawroty głowy i bóle głowy,
 • osłabienie, drętwienie mięśni, zmęczenie,
 • zwiększone pragnienie,
 • nadciśnienie tętnicze z wysokimi wartościami ciśnienia rozkurczowego.

Leczenie

Wybór właściwego leczenia zależy od przyczyny hiperaldosteronizmu. Leczenie opiera się na farmakoterapii . W przypadku gdy zdiagnozowano guz nadnerczy, wdraża się leczenie chirurgiczne.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki