https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-51-880554_1920x600.jpg

Niedoczynność kory nadnerczy

Niedoczynność kory nadnerczy to zespół objawów wynikający z niewystarczającej produkcji hormonów, głownie kortyzolu. Przyczyna niewydolności może być pierwotna, czyli wynikająca z uszkodzenia nadnerczy i zaburzenia ich funkcji wydzielniczej (choroba Addisona), albo wtórna wynikająca z nieprawidłowej funkcji przysadki.

Pierwotna niewydolność kory nadnerczy – choroba Addisona- może mieć podłoże immunologiczne wywołujące postępujące uszkodzenie nadnerczy. Choroba Addisona może wiązać się również z uszkodzeniem nadnerczy wynikającym z innych procesów chorobowych m.in. gruźlicy.

Przyczyną wtórnej niedoczynności nadnerczy może być guz, uszkodzenie okolicy podwzgórzowo- przysadkowej lub długotrwałe leczenie glikokortykosteroidami.

Objawy:

  • znaczne osłabienie i niewytłumaczone zmęczenie,
  • brak apetytu, obniżenie masy ciała, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka,
  • niski poziom glukozy we krwi
  • spadek ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza po zmianie pozycji z leżącej na stojącą,
  • zmniejszone stężenie sodu i/lub zwiększone stężenie potasu we krwi (charakterystyczne dla choroby Addisona),
  • ściemnienie skóry na odsłoniętych częściach ciała, przyciemnienie blizn i piegów, (charakterystyczne dla choroby Addisona) lub blada skóra (charakterystyczne dla wtórnej niedoczynności kory nadnerczy)
  • wypadanie włosów, stałe odczuwanie zimna i częste zmiany nastroju.

Leczenie

Podstawowym sposobem leczenia niedoczynności kory nadnerczy jest leczenie substytucyjne wyrównujące istniejące niedobory hormonalne. W leczeniu stosuje się leki sterydowe.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki