https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2017-12-18_12-57-56-316436_1920x600.jpg

USG tarczycy

Badanie ultrasonograficzne tarczycy jest najprostszą i najmniej inwazyjna metodą badania tarczycy.

Co można ocenić w USG tarczycy?

 • wielkość 
 • kształt
 • rozmiar
 • położenie
 • strukturę
 • czy są obecne guzki, torbiele lub inne patologiczne zmiany

Jakie są wskazania do wykonania USG tarczycy?

 • występowanie chorób tarczycy w rodzinie
 • występowanie nowotworu tarczycy w rodzinie
 • stosowana w przeszłości radioterapia okolic szyi
 • powiększenie obwodu szyi
 • wyczuwalne palpacyjnie zmiany w obrębie szyi
 • nieprawidłowe stężenia hormonów tarczycy
 • diagnostyka niedoczynności, nadczynności tarczycy
 • diagnostyka chorób autoimmunologicznych tarczycy (Hashimoto, Graves i Basedowa)
 • zdiagnozowane choroby tarczycy (badania kontrolne)

Jak się przygotować do badania USG tarczycy?

 • należy zabrać wcześniejsze badania ultrasonograficzne tarczycy lub scyntygraficzne tarczycy
 • należy wykonać zalecone badania poziomów hormonów tarczycy
 • należy zadbać o wygodny strój, szczególnie w okolicach szyi

USG tarczycy jest badaniem nieinwazyjnym, bezpiecznym i bezbolesnym. W przypadku rozpoznania guzków w obrębie tarczycy lekarz specjalista może zalecić biopsję tarczycy. Jest to inwazyjna metoda, które celem jest diagnostyka histopatologiczna zmian w obrębie gruczołu tarczowego. Dzięki temu można określić charakter obecnych zmian. Wczesna diagnoza nowotworu i zastosowanie odpowiedniego leczenia daje ponad 90 proc. szans na wyleczenie w najczęstszych typach nowotworów złośliwych tarczycy.

W celu umówienia się na USG tarczycy
prosimy o kontakt telefoniczny

32 202 36 35

Dr n. med. Dorota Frysz-Naglak

Dr n. med. Dorota Frysz-Naglak

Specjalista endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych

Dr n. med. Ewa Szlachta

Dr n. med. Ewa Szlachta

specjalista chirurg, specjalista onkolog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki