https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-04_13-44-33-244201_1920x600.jpg

Botox

Leczenie migrenowych bólów głowy botoxem

Migrena to napadowy, powtarzający się, pulsujący ból głowy, któremu może towarzyszyć światłowstręt, nadmierna wrażliwość na dźwięki, nudności oraz wymioty. Na bóle migrenowe uskarża się około 30% pacjentów, przy czym migreny dosięgają częściej kobiet niż mężczyzn. Do tej pory etiologia choroby nie została dokładnie wyjaśniona. Migrenowe bóle głowy związane są najprawdopodobniej z nadmiernym wydzielaniem serotoniny – neuroprzekaźnika, którego wysokie stężenie odpowiedzialne jest za kurczenie się naczyń krwionośnych w mózgu. W mechanizmie samoregulacyjnym naczynia rozkurczają się, co okołonaczyniowe zakończenia nerwowe odczytują jako bodziec bólowy. Pobudzone nerwy są wrażliwsze na bodźce przez co światło i dźwięki staja się mocno drażniące.

Najpopularniejszym wyborem przy lekkich bólach migrenowych są nieopioidowe leki przeciwbólowe dostępne bez recepty lub zgodnie z zaleceniami lekarza swoiste leki przeciwmigrenowe. Przy częstych nawrotach bólu zastosować można leczenie profilaktyczne, gdzie w zależności od zaleceń lekarza prowadzącego stosuje się różne grupy leków (beta- blokery, antagoniści serotoniny, leki przeciwdepresyjne, leki stosowane w leczeniu padaczki).

Przyczyn i objawów występujących w czasie bólów migrenowych jest wiele, dlatego terapia farmakologiczna nie zawsze jest skuteczna. Co więcej migrena to choroba mająca charakter nawrotowy, przez co istnieje konieczność częstego i długotrwałego zażywania leków. Długotrwała farmakoterapia niesie za sobą skutki uboczne i niekorzystnie wpływa na ogólny stan całego organizmu. Warto więc szukać innego, bezpieczniejszego dla zdrowia sposobu na napadowe bóle migrenowe. Jednym z rozwiązań współczesnej medycyny jest zastosowanie botoxu do leczenia migreny przewlekłej.

Toksyna botulinowa typu A to oczyszczone białko produkowane przez beztlenowe bakterie z gatunku Clostridium botullinum. Mechanizm jej działania polega na wiązaniu się cząsteczki toksyny botulinowej do receptora acetylocholiny, neuroprzekaźnika odpowiadającego za wyzwalanie kaskady reakcji wewnątrzkomórkowych prowadzących do skurczu włókien mięśniowych. Rezultatem działania toksyny jest zablokowanie zdolności mięśnia do skurczu. Co za tym idzie toksyna botulinowa ma działanie rozluźniające i przeciwbólowe. Substancja aplikowana jest bardzo precyzyjnie aby jej działanie było miejscowe. Lekarz może ją wstrzyknąć w okolice czoła, karku i skroni lub części potylicznej. Doprowadza to do wyłączenia czynności konkretnych zakończeń nerwowych i rozluźnienia mięśni. Zabieg trwa zaledwie kilkanaście minut. Jest praktycznie bezbolesny, dla uniknięcia dyskomfortu wynikającego z nakłucia igłą można dodatkowo zastosować znieczulenie miejscowe w postaci kremu.

Leczenie migreny botoksem jest bardzo skuteczne. Działanie toksyny botulinowej można odczuć już po około tygodniu, dla utrzymania osiągniętego efektu należy powtórzyć zabieg po 12 tygodniach. Efekt terapeutyczny utrzymuje się od 3 do 6 miesięcy od zabiegu.

Przeciwwskazania:

W dniu iniekcji nie należy planować lotu samolotem.

  • zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia gravis, zespół Lamberta Eatona),
  • ciąża, okres laktacji,
  • nadwrażliwość na składniki preparatu,
  • stosowanie następujących leków lub okres do 1 tygodnia od ich odstawienia: aminoglikozydy (streptomycyna, gentamycyna, amikacyna, kanamycyna itp.), aminochinolony (chlorochina, hydroksychlorochina), D-penicylamina, cyklosporyna, tubokuraryna, pankuronium, galamina, sukcynylocholina, linkomycyna, tetracyklina, polimyksyna,
  • miejscowe infekcje skóry,
  • zaburzenia krzepnięcia, stosowanie leków antykoagulacyjnych.

Przygotowanie do zabiegu:

Należy odstawić aspirynę (jeżeli to możliwe) na 7 dni przed zabiegiem, aby zmniejszyć ryzyko krwawień i zasinień w miejscu iniekcji.

Rekonwalescencja:

Po zabiegu należy unikać ekspozycji słonecznej i solarium przez okres przynajmniej tygodnia, aby uniknąć przebarwień w miejscu iniekcji. Wskazane jest stosowanie ochrony przeciwsłonecznej (krem z filtrem UV 50+). Należy unikać gorących kąpieli i sauny. W dniu zabiegu nie jest wskazane uprawianie sportów czy spożywanie napojów alkoholowych.

doktor Aleksandra Olejarska lekarz medycyny estetycznej rezydent chirurgii

Dr Aleksandra Olejarska

Lekarz medycyny estetycznej, Lekarz Rezydent Chirurgii

Daria Drańka-Bojarowska specjalista medycyny estetycznej chirurg

Dr n. med. Daria Drańka-Bojarowska

specjalista medycyny estetycznej, specjalista chirurg

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki