https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/top-clinic2.jpg

Test HBA – zdolność wiązania plemników z hialuronianem

Test wiązania plemników z hialuronianem (test HBA)

Hialuronian, czyli kwas hialuronowy jest jednym z głównych składników otaczających komórkę jajową (oocyt). Aby doszło do zapłodnienia, plemnik musi wniknąć do  jej wnętrza, pokonując przeszkody w postaci warstw komórek otaczających oocyt oraz jego osłonkę. Aby tak się stało, męska komórka rozrodcza musi być w pełni dojrzała i funkcjonalna.

Na czym polega badanie i jakich informacji dostarcza nam wynik?

Dzięki wykonaniu testu HBA możemy obliczyć odsetek plemników w nasieniu, które wiążą się z cząsteczkami hialuronianu.

Plemniki, które prawidłowo wiążą się z kwasem hialuronowym są dojrzałe i mają duży potencjał do zapłodnienia komórki jajowej. Po pierwsze są w stanie dotrzeć do oocytu i prawidłowo związać się z receptorami obecnymi na jego powierzchni, a po drugie cechują się lepszą integralnością chromatyny plemnikowej i rzadziej niosą aneuploidię (nieprawidłowości genetyczne).

Kto powinien wykonać test HBA?

Badanie jest cennym elementem uzupełniającym podstawową diagnostykę u mężczyzn. Jego wykonanie należy rozważyć szczególnie w przypadku par, u których zdiagnozowano niepłodność idiopatyczną (o nieustalonej przyczynie), a także u pacjentów o nieprawidłowym wyniku morfologii plemników lub fragmentacji chromatyny plemnikowej.

Badanie nie jest możliwe do wykonania w przypadku ciężkiej oligozoospermii (bardzo niskiej ilości plemników w nasieniu) oraz/lub znacznej asthenozoospermii (bardzo niskiej ruchliwości plemników).

Przed badaniem należy zachować abstynencję seksualną przez 3 do 5 dni.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Patrycja Burakiewicz certyfikowany embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Patrycja Burakiewicz

Certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

Katarzyna Idzik embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Katarzyna Idzik

certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

magister Karolina Dyga embriolog biotechnolog

Mgr Karolina Dyga

embriolog, biotechnolog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki