https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/top-clinic2.jpg

Test oksydacyjno-redukcyjny

Jedną z przyczyn zaburzeń płodności mężczyzn może być tak zwany stres oksydacyjny.

Czym jest stres oksydacyjny?

Stres oksydacyjny to zasadniczo brak równowagi między wytwarzaniem wolnych rodników a zdolnością organizmu do przeciwdziałania ich potencjalnie negatywnym skutkom takim jak obniżona ilość, ruchliwość oraz ich potencjał genetycznym.

Na czym polega badanie stresu oksydacyjnego?

Badanie to polega na ocenie potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (ORP) nasienia.

W jakim celu robimy badanie stresu oksydacyjnego?

Ocena równowagi oksydoredukcyjnej w nasieniu pozwoli uzyskać informacje czy i jaka jest ilość czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na parametry nasienia takie jak ruchliwość czy ilość. Niestety wolne rodniki (reaktywne formy tlenu) mogą też oddziaływać bezpośrednio na dna plemników. W związku z tym, jeżeli mamy informacje, iż wynik testu jest nieprawidłowy zalecane jest wykonanie badania w kierunku fragmentacji DNA. Niestety nawet u Panów z prawidłowymi parametrami nasienia na skutek stresu oksydacyjnego może dojść do uszkodzenia dna plemników. Dlatego zaleca się wykonanie badania fragmentacji DNA plemników u każdego pacjenta.

Badanie stresu oksydacyjnego możemy wykonać razem z podstawowymi badaniami nasienia.

Jeżeli zalecenie będzie wykonanie tylko testu proces przygotowania się do badania jest taki sam jak do standardowej procedury oddania nasienia

Jak przygotować się do badania?

Przed wykonaniem badanie stresu oksydacyjnego zalecana jest wstrzemięźliwość seksualna od 2 do 7 dni.

Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia stanów chorobowych osłabiających organizm, niektóre parametry nasienia mogą ulec pogorszeniu. Również przyjmowanie niektórych leków może mieć negatywny wpływ, na jakość nasienia. Jeśli przed badaniem pojawi się poważna infekcja, wysoka gorączka czy zatrucie, wizytę należy przełożyć.

Masz pytania?
Chcesz umówić się na badanie stresu oksydacyjnego?
Zadzwoń.

32 202 36 35

Patrycja Burakiewicz certyfikowany embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Patrycja Burakiewicz

Certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

Katarzyna Idzik embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Katarzyna Idzik

certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

magister Karolina Dyga embriolog biotechnolog

Mgr Karolina Dyga

embriolog, biotechnolog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki